lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af. Daarnaast bent u ook maandelijks rente verschuldigd over de nog openstaande lening. In het begin van de looptijd zullen uw maandelijkse hypotheeklasten dan ook het hoogst zijn. Gedurende de looptijd worden de hypotheeklasten steeds lager. Uw schuld neemt immers af en dus hoeft u ook minder rente te betalen. Het gevolg is wel, dat ook uw fiscale voordeel steeds kleiner wordt.

 

De voordelen:

* Snelle en veilige vermogensopbouw door de periodieke aflossingen.
* De maandlasten nemen af gedurende de looptijd.

De nadelen:

* Hoge maandlasten bij aanvang.
* Afnemend fiscaal voordeel gedurende de looptijd.

De klassieke hypotheken worden niet vaak meer afgesloten. Toch kan een lineaire hypotheek soms nog wel een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld voor zogenaamde Box III leningen. Dat zijn leningen waarvoor u geen renteaftrek hebt.

Bezig met laden